A A A

W dniu 08 marca 2023 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące zawody okręgowe XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej nt. ”W świecie rosnącej inflacji. Wymiar mikro- i makroekonomiczny”. W spotkaniu udział wzięli uczestnicy zawodów okręgowych, którzy uplasowali się w pierwszej dziesiątce, nauczyciele, członkowie Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz członkowie zarządu PTE Oddział we Wrocławiu.
Gościem spotkania był Pan Andrzej Łobodziński - ekspert w zakresie oceny firm pod kątem organizacji, przywództwa i zarządzania. Pan Andrzej Łobodziński posiada 30 lat doświadczenia biznesowego jako przedsiębiorca w budowaniu i zarządzaniu międzynarodową firmą oraz tworzeniu marek dla młodego pokolenia. 10 lat badań jakości organizacji firm z Polski, Hongkongu, Chin i Rosji. 7 lat działalności jako inwestor finansowy. (Andrzej Łobodziński – Akademia Biznesu AKME).

Zgromadzonych przywitał Prezes PTE Oddział we Wrocławiu dr Mikołaj Klimczak.
Doktor Mikołaj Klimczak wspomniał o nowym przedmiocie „Biznes i Zarządzanie”, który będzie obowiązywał w szkołach ponadpodstawowych od 01.09.2023 roku. Przedmiot ten zastąpi przedmiot „Podstawy przedsiębiorczości”. Dr Mikołaj Klimczak przybliżył słuchaczom związane z tym zmiany.
Po prelekcji dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, Sekretarz KO OWE we Wrocławiu poinformowała o poziomie tegorocznej olimpiady. Pogratulowała uczestnikom, którzy zakwalifikowali się do zawodów centralnych XXXVI OWE życząc im dalszych sukcesów.
W kolejnej części spotkania Prezes PTE O/Wrocław dr Mikołaj Klimczak wraz z dr Agnieszką Bukietyńską, Przewodniczącą Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wręczyli uczestnikom olimpiady dyplomy oraz nagrody w postaci książek. Podziękowania i gratulacje zostały złożone również nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

dr Mikołaj Klimczak -  Prezes PTE O/Wrocław Od lewej: dr Mikołaj Klimczak, dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, dr Agnieszka Bukietyńska, dr Justyna Ziobrowska-Sztuczka, Andrzej Łobodziński Od lewej: dr Mikołaj Klimczak, dr Agnieszka Bukietyńska, Marcel Sokalski uczeń LO nr III we Wrocławiu

Od lewej: dr Mikołaj Klimczak, dr Agnieszka Bukietyńska, Tymoteusz Sawicz uczeń LO nr III we Wrocławiu Od lewej: dr Mikołaj Klimczak, dr Agnieszka Bukietyńska, Vivien Rydz uczennica LO nr V we Wrocławiu Od lewej: dr Mikołaj Klimczak, dr Agnieszka Bukietyńska, Mateusz Karłowicz uczeń LO nr XIV we Wrocławiu

Od lewej: dr Mikołaj Klimczak, dr Agnieszka Bukietyńska, Wojciech Sobiński uczeń LO nr III we Wrocławiu Od lewej: dr Mikołaj Klimczak, dr Agnieszka Bukietyńska, mgr Marta Helt z LO nr III we Wrocławiu Od lewej: dr Mikołaj Klimczak, dr Agnieszka Bukietyńska, mgr inż. Małgorzata Drwięga z LO nr XIV

Od lewej: dr Mikołaj Klimczak, dr Agnieszka Bukietyńska, mgr Magdalena Nowak z LO nr V we Wrocławiu