A A A

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu informuje, że Kapituła Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w 2021 roku podjęła uchwałę o przyznaniu I miejsca oraz dwóch równorzędnych wyróżnień.


I miejsce przyznano mgr Michałowi Kulbackiemu za pracę pt. „Państwowe fundusze majątkowe jako element polityki antykryzysowej”, której promotorem jest dr hab. Krzysztof Falkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Dwa równorzędne wyróżnienia dla:
• mgr Wojciecha Pańki za pracę pt. „Badanie i ocena wybranych rozwiązań informatycznych dla wypożyczalni rowerów cargo wraz z projektem wersji docelowej”, której promotorem jest dr hab. inż. Jacek Żak, Politechnika Poznańska
• mgr Jacka Żabińskiego za pracę pt. „Badanie skuteczności gry planszowej w kontekście zarządzania produkcyjną jednoosobową działalnością gospodarczą”, której promotorem jest dr Patryk Dunal, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Tytuł Finalisty w XXIV Konkursie im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską uzyskali:


• mgr Justyna Polcyn za pracę pt. „Wielokryterialna optymalizacja problemów lokalizacji i kompozycji taboru jako przykład strategicznego planowania systemu wypożyczalni rowerów cargo”, promotor dr hab. inż. Jacek Żak, Politechnika Poznańska
• mgr Agnieszka Wysocka za pracę pt. „Uwarunkowania kształtowania się popytu i podaży na usługi lotnicze w warunkach pandemii”, promotor dr Łukasz Olipra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu informuje, że Kapituła Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk ekonomicznych podjęła uchwałę o przyznaniu:

I miejsca dla mgr Kacpra Patryka Ochockiego za pracę pt. „Regulacja rynków demerit goods”, której promotorem jest dr hab. Bożena Borkowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej.

GRATULUJEMY !!!

Wyniki XXII Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk ekonomicznych.
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu informuje, że po recenzjach niezależnych recenzentów i wnikliwej analizie ich opinii, decyzją Jury Konkursu w składzie:
Przewodniczący Jury prof. dr hab. Andrzej Matysiak
Członkowie Jury: prof. dr hab. Bożena Klimczak, dr Mikołaj Klimczak, dr Teresa Mittelstaedt, dr Izabela Kurtyka-Marcak,
postanowiono jak poniżej:

 

Regulamin Konkursu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału we Wrocławiu

im. prof. Wincentego Stysia

 na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości a także na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w 2022 roku

 

  1. Nagrody w konkursie przyznaje się za prace magisterskie z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości a także za prace licencjackie z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości, napisane w języku polskim przez obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Do nagrody mogą być zgłoszone prace poprawne pod względem warsztatowym, wnoszące ciekawe rozwiązania, przydatne dla praktyki gospodarczej.
  3. Terminy w postępowaniu konkursowym:
  • do 30 września 2022 - zgłaszanie prac;
  • do 15 października 2022 r. – pierwsze posiedzenie Jury;
  • do 15 grudnia 2022 r. – recenzowanie prac;
  • do 15 stycznia 2023 r. – drugie posiedzenie Jury;
  • do 30 stycznia 2023 r. – wręczenie nagród Laureatom z udziałem Promotorów prac i zaproszonych gości  podczas  posiedzenia Zarządu Oddziału PTE we Wrocławiu.