A A A

W dniu 22.05.2024 roku, w ramach cyklicznych środowych spotkań organizowanych przez PTE Oddział we Wrocławiu odbył się wykład dr Pawła Nowakowskiego pt. Obiektywna i samoistna wartość życia ludzkiego z perspektywy prakseologicznej.

Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej: stacjonarnie w siedzibie PTE Oddział we Wrocławiu a także online. Udział w spotkaniu wzięli członkowie Zarządu i członkowie PTE O/Wrocław a także członkowie PTE z innych oddziałów w Polsce.
Po zakończonym wykładzie, Prezes PTE Oddziału we Wrocławiu dr Mikołaj Klimczak wręczył dr Pawłowi Nowakowskiemu certyfikat wygłoszenia wykładu.
Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu.


dr Paweł Nowakowski – filozof polityczny, politolog i historyk; koordynator, kierownik i badacz w innowacyjnych projektach badawczych w ramach programów Horyzont 2020, Horyzont Europa, AAL, Erasmus+. Ekspert w dziedzinie foresightu. Tłumacz kilku monografii naukowych. Stypendysta The Ludwig von Mises Institute i współpracownik Instytutu Misesa. Jego zainteresowania naukowe obejmują libertarianizm, godność człowieka, etykę kapitalizmu, filozofię uprawnień i kulturę polityczną. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Teorii Polityki Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

dr Paweł Nowakowski  Od lewej: Prezes PTE O/Wrocław dr Mikołaj Klimczak, dr Paweł Nowakowski, Wiceprezes PTE O/Wrocław dr Justyna Ziobrowska-Sztuczka