A A A

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu serdecznie zaprasza na wykład w cyklu „Spotkania w Domu Ekonomisty”, który wygłoszą Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu mgr inż. Halina Woźniak oraz dr Elżbieta Stańczyk, główny specjalista i ekspert Urzędu Statystycznego, adiunkt w Zakładzie Statystyki i Badań Operacyjnych na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wykład pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej. Innowacje statystyczne” odbędzie się stacjonarnie w dniu 20.03.2024 roku (środa) o godz. 16:00 w siedzibie PTE O/Wrocław przy ul. Łaciarskiej 28 (wejście od ul. Nożowniczej), w sali nr 101.
Tezy wykładu:
• Spisy ludności – ważne źródło wiedzy z zakresu statystyki ludności.
• Rosnące potrzeby informacyjne użytkowników danych statystycznych - kierunki rozwoju statystyki publicznej.
• Nowe źródła danych statystycznych, nowe metody przetwarzania, analizy i prezentacji danych – wybrane produkty statystyki publicznej.
• W poszukiwaniu nowych obszarów tematycznych, nowych rozwiązań metodologicznych - prace eksperymentalne i prace projektowe GUS oraz Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

 

W dniu wczorajszym, tj. 31.01.2024 roku odbyło się spotkanie członków Zarządu PTE O/Wrocław oraz członków PTE O/Wrocław.


Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia Złotych Odznak Honorowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Złote Odznaki Honorowe PTE zostały przyznane i wręczone Pani mgr inż. Małgorzacie Drwiędze z Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu oraz Pani mgr Marcie Helt z Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu. Odznaczenia wręczył Prezes PTE Oddział we Wrocławiu dr Mikołaj Klimczak.


W drugiej części spotkania odbył się wykład mgr Dawida Cherubina. Temat wykładu: „Postrzeganie czynników geopolitycznych i ich wpływ na decyzje o podjęciu zagranicznych inwestycji bezpośrednich - prezentacja badań”.


Wszystkim serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniu.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu serdecznie zaprasza na wykład w cyklu „Spotkania w Domu Ekonomisty”, który wygłosi mgr Dawid Cherubin.
Wykład pt. „Wpływ geopolityki na zjawisko reshoringu” odbędzie się stacjonarnie w dniu 18.10.2023 roku (środa) o godz. 18:00 w siedzibie PTE O/Wrocław przy ul. Łaciarskiej 28 (wejście od ul. Nożowniczej), w sali nr 101.
Główne tezy wystąpienia:

1. Omówienie relacji Chiny-USA, które wpłynęły na zjawisko reshoringu po 2001 roku
2. Charakteryzacja offshoringu i reshoringu
3. Reshoring przed okresem pandemicznym i po okresie pandemicznym, najważniejsze trendy.

Magister Dawid Cherubin - Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek managerski. Obecnie doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu o kierunku ekonomicznym. Specjalizacja to geopolityka oraz zagraniczne inwestycje bezpośrednie.

 

W ramach cyklicznych środowych spotkań organizowanych przez PTE Oddział we Wrocławiu, w dniu 18.10.2023 roku odbył się wykład pt. „Wpływ geopolityki na zjawisko reshoringu”. W spotkaniu uczestniczyli członkowie PTE O/Wrocław oraz członkowie Zarządu PTE O/Wrocław.

Wykład wygłosił mgr Dawid Cherubin, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek managerski. Obecnie doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu o kierunku ekonomicznym. Specjalizacja to geopolityka oraz zagraniczne inwestycje bezpośrednie.

W siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu w dniu 21.06.2023 roku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji wręczenia nagród i dyplomów Laureatom XXV Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w 2022 roku. Podziękowania złożono również promotorom nagrodzonych prac.


Spotkanie połączone było z wykładem dr Justyny Ziobrowskiej-Sztuczki nt. „Crowdfunding jako szansa na rozwój energii odnawialnej w Polsce”, który odbył się stacjonarnie oraz online.
Po zakończeniu wykładu dr Justyna Ziobrowska-Sztuczka otrzymała od Prezesa PTE Oddziału we Wrocławiu dr Mikołaja Klimczaka certyfikat wygłoszenia wykładu.